بدون عنوان

 

زور و نور و گور و جور و مهر و سحر و گول و پول

باشدت اندر ریاست ریشه دار و چون درخت

زور کافی، نور هاله، گور دشمن، جور شانس

مهر ظاهر، سحر باطن، گول سیما، پول نفت

 

 

کامنت؟ پست پایینی

/ 0 نظر / 7 بازدید