حافظ

بیستم مهر ماه سالروز بزرگداشت لسان الغیب حافظ شیرازی گرامی باد

 

............................................................................................

 

تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود /سر ما خاک ره پـیر مغان خواهد بود


حلقه‌ی پـیر مغان از ازلم در گوش است /بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود


بر سر تربت ما چون گذری همّت خـواه/که زیارتـگه رنـدا ن جـهـان خواهـد بـــود


برو ای زاهد خودبین که ز چشم من و تـو /راز این پـرده نهان است و نهان خواهـد بـود


تـرک عاشق کش من مست برون رفت امروز /تا دگر خون کـه از دیـده روان خواهـد بـود ؟!!


چشمم آن دم که ز شوق تـو نهـد سر به لحد /تا دم صبح قیامت نگـران خواهـد بـود


بخت «حافـظ» گر از این گونه مـدد خواهـد کرد /زلف معشوقه به دست دگران خواهـدبـود

 

 

نظرات؟ پایین.خنثی

/ 0 نظر / 15 بازدید