چون خسته ای از دوره ی بد، پس بزنش

یک عمر به تو کشیده زد، پس بزنش

دست تو برای هر عمل کوتاه است

زور تو به بچه می رسد... پس بزنش

 

***

 

تو مُردی و در عزای خود می زنی اش

در پاسخ عقده های خود می زنی اش

آخر تو بگو گناه این کودک چیست؟

معتاد! چرا به جای خود می زنی اش؟

 

***

 

زندانی تو شده، حصارش با توست

اعدامش کن! طناب دارش با توست

مختار تویی، هر آنچه می خواهی کن

چون بچه ی توست، اختیارش با توست

 

پ.ن: سفرنامه ی سوباتان 1 در بلبل زبونی