چیه؟ مگه تو ریاضیات مثلث خیام-پاسکال نشنیدین، خوب اینم رباعیات خیام بچه است دیگه!!

راستی یه چیز دیگه، بیت های درون گیومه از خیام هستند، همه رو از کتاب ترانه های خیام نوشته ی صادق هدایت برداشتم، اگه هر کدوم مال خیام نبود گناهش گردن اون مرحوم!!!

«در کارگه کوزه گری بودم دوش
دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش»
هر کوزه پر از شراب ناب شیراز
خوردم همه را از دم و آبی هم روش

«خیام اگر ز باده مستی خوش باش
با لاله رخی اگر نشستی خوش باش»
حتی اگر از کمال بدبختی خود
هی می زنی بر سرت دو دستی خوش باش

«گاویست بر آسمان قرین پروین
گاویست دگر نهفته در زیر زمین
گر بینایی چشم حقیقت بگشا»
یک گاو دگر درون آیینه ببین

«این قافله ی عمر عجب می گذرد
دریاب دمی که با طرب می گذرد»
چون مطرب و ساقی همه بر دار شدند
پس باقی عمر بی سبب می گذرد

«گویند کسان بهشت با حور خوش است
من می گویم که آب انگور خوش است»
خیام بنوش آب انگورت را
آن حوری جنتی چو شد جور خوش است

«ای کاش که جای آرمیدن بودی
یا این ره دور را رسیدن بودی»
ای کاش که در میان این راه بلند
سرویس خلا برای .... بودی

«افسوس که نامه ی جوانی طی شد
وآن تازه بهار زندگانی دی شد»
آن باده که نام آن جوانی باشد
از بس که زیاد بود کامل قی شد

«گر من ز می مغانه مستم، هستم
گر کافر و گبر و بت پرستم، هستم»
امروز بساط آبکی هست به پا
ایول به تو ای عزیز، هستم، هستم

«گویند که دوزخی بود عاشق و مست
قولی ست خلاف، دل در آن نتوان بست»
البته به عاشق و عرق خور گفتند
نه نئشه، بیار شیره و شیشه و بست

«وقت سحر است، خیز ای مایه ی ناز
نرمک نرمک باده خور و چنگ نواز»
گر چنگ نداری و می ای یار عزیز
ساندیس بنوش پای موسیقی جاز