خاک صحرا جانشین سرو و سنبل می کنی

تخت شاهی جایگاه خنگ و منگل می کنی

هر کجا بحث از تمسخر باشد و از لودگی

لاجرم در مجلسی آن دور و بر گل می کنی

توی هر مجلس که تو در آن سخن گویی بدان

لا اقل در هر دقیقه پنج تا فول می کنی

رو به دوربین چهره ات مظلوم و آرام است و نیک

خود بگو آخر کجا تمرین این رل می کنی

اندرون ذهن خود این مردم فهمیده را

همچو خر پنداری و دیوانه و خل می کنی

روز را تاریک پنداری و شب را همچو روز

از چه رو فاز مسلم حمل بر نول می کنی؟

ترس از دست تو در دلهای مردم رفته است

یک وجب قد داری و کار ابوالهول می کنی

می حرام است و از آن رو باده نوشی هم خطا

بنگ و شیره جانشین ساغر و مل می کنی

جمله ملت های دنیا گشته دشمن، زین میان

با کومور یا بورکینافاسو تعامل می کنی

از برای ملت خود همچو یخ آرام و سرد

چون سماور از برای غزه غلغل می کنی

برج ها سازی به سان برج پیزا صاف صاف

ناقلا آخر چگونه کار شاقول می کنی؟

چون صدای بلبلان در گوش تو نا آشناست

کرکس و خر جانشین سار و بلبل می کنی

تا که ملت را به ساز خود برقصانی، عزیز

هی دو، ر، می، فا و لا همراه با سل می کنی*

آینه با طنز عیبت را به تو بنمود راست

با شکستن یا همان فیلتر تقابل می کنی

بچه، در زیر فشاری که به ملت وارد است

تو چگونه زنده ماندی و تحمل می کنی؟

 

 

*«دو»، «ر»، «می»، «فا»، «سل»، «لا» و «سی» نت های موسیقی هستند

 

**ادامه ی مطلب: شعر های زیبای دوستان برای این پست


علی اصغر نجفی(اغو) :


ای بنازم  بر شما چوپان خوب و  نازنین
گوسفندان راچه زیباتوی آغل می کنی!

اینچنین که عشق می ورزی به افغان،بی گمان
پایتخت ملک ما را  نیز  کابل  می کنی
تلخکی،تولیدو توزیعش همه در کابل است
من نمی دانم چرا تحقیر زابل می کنی؟
ماهمه ساده،ولی این نیست رسمش ای عزیز
کاینچنین رفتار،با این خلق......خل می کنی!

 

آرش فرهنگ پژوه:

همچو مسهل یا عرق نعناکه درمان می کند
چیزهای سفت ما را ناگهان شل میکنی!

 

هادی:

بنده هی پیچ شما را سفت تر تر می کنم
باز ای بچه چرا پیج مرا شل میکنی

 

شاغلام بازیافت شده:

دکترا بند دلم پاره شد  و هم جای بد !
تو نشستی ساکت و ذکر چهار قل می کنی

 

دریا:

با قمر در عقربی کامروز در ایران ماست
نکته ها فرموده ای ، زیبا تغزل می کنی

 

بهار:

جمع ،جمع شاعران است و شب شعری به راه
 شعرمن بارش سیاسی نیست! چراهول میکنی؟

 

مام میهن:

سنگ پا هم در عجب ماند از این پر رویی ات

فکر کردی با دروغ ما رو اسکول میکنی؟!


میخو:

حق مطلب را ادا کردی علی جانم ولی
تا به اسمش می‌رسی، انگار تو هول می‌کنی
نام شیرینش بگو و عالمی را شاد کن
ما که می‌دانیم شرح دزد پترول می‌کنی